EVENTS


IWA EVENTS

EVENTS

IWA EVENTS

M° Wang German Seminars

from 14 to 19 September 2017

udo@vfl-taiji.de

M° Wang in Milan (It)

from 29 September to 01 October 2017

ragemanueleoliva@fastwebnet.it

M° Wang France Seminars

from 19 to 22 October 2017

charlotte.wurms@yahoo.fr

M° Wang Lugano (Ch) Seminars

from 22 November to 03 December 2017

segreteria@iacma.com

TAIJI QUAN STYLE : WATER - YANG - WU - WU HAO ; TUISHOU ; QIGONG ; TUINA ; SHUFA ; DAZUO