Photos


Photo Gathering

 • Shanghai Int. China Camp 2012

 • Shanghai Int. China Camp 2012

 • Shanghai Int. China Camp 2012

 • Beijing Int. China Camp 2014

 • Beijing Int. China Camp 2014

 • Beijing Int. China Camp 2014

 • Beijing Int. China Camp 2014

 • Beijing Int. China Camp 2014

 • Beijing Int. China Camp 2014

 • Beijing Int. China Camp 2014

 • At Master Wang home (Jan 2016)

 • Whenzhou 2016

 • Whenzhou 2016

 • Whenzhou 2016

 • Whenzhou 2016

 • Zheijiang University 2016

 • Zheijiang University 2016

 • Zheijiang University 2016

 • Folgaria(Tn) Italian Summer Camp 2016

 • Folgaria(Tn) Italian Summer Camp 2016

 • Folgaria(Tn) Italian Summer Camp 2016

 • Folgaria(Tn) Italian Summer Camp 2016

 • Folgaria(Tn) Italian Summer Camp 2016

 • Castelletto(Vr) Italian Easter Camp

 • Calligraphy Lesson

 • Taiji-QIGong for women!

 • Lugano, Switzerland Seminars

 • Lugano, Switzerland Seminars

 • Germany Spring Seminars - 1

 • Germany Spring Seminars - 2

 • GB Autumn Seminars

 • Croatia Int. Summer Camp 2016

 • Croatia Int. Summer Camp 2016

 • Italian Spring Tour 2017

 • Italian Spring Tour 2017

 • Italian Spring Tour 2017

 • Italian Spring Tour 2017

 • Italian Spring Tour 2017

 • Italian Spring Tour 2017

 • Italian Spring Tour 2017

 • Italian Spring Tour 2017

 • Italian Spring Tour 2017

 • Sanya (Cn) International Conference -1

  Sanya 09 2017

 • Sanya (Cn) International Conference -2

  Sanya 09 2017

 • Sanya (Cn) International Conference -2

  Rome 10 2017

 • Sanya (Cn) International Conference -2

  Béziers 10 2017

TAIJI STYLE: WATER - YANG - WU - WU HAO ; TUISHOU ; QIGONG ; TUINA ; SHUFA ; DAZUO